INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119, poz. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Grażyna Depak-Gurgul, psycholog, – siedziba 42-200 Częstochowa, ul. PCK 6/48 tel. 600 929 551 e-mail: marie3@o2.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu uzyskania pomocy psychologicznej.

3. Podanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu jest niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2, na potrzeby obsługi klienta, przez nieokreślony czas.

5. Dane osobowe mogą być przekazane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy sprostowania oraz usunięcia.

7. Jeśli przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.