Grażyna Depak-Gurgul - psycholog częstochowa

Grażyna Depak-Gurgul

Jestem psychologiem klinicznym i oligofrenopedagogiem z dużym doświadczeniem zawodowym. Pracuję jako interwent kryzysowy, a także prowadzę szkolenia z zakresu psychologii oraz grupy wsparcia dla rodziców i osób doznających przemocy w rodzinie. Umiejętności terapeutyczne pogłębiam systematycznie uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach organizowanych dla kadry psychologicznej.

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną w zakresie terapii indywidualnej oraz terapii rodzinnej i małżeńskiej. Propozycja pomocy skierowana jest do osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Każde spotkanie trwa około godziny i ma charakter indywidualnych konsultacji.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów.

Zapewniam pełną poufność oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

choroby

depresja, nerwica
zaburzenia lękowe, PTSD
zaburzenia odżywiania
kłopoty wychowawcze
przemoc w rodzinie
interwencja kryzysowa

Specjalizacje

psychoterapia
diagnoza psychologiczna